Christine Andersen | Board member

Christine Andersen har nesten 20 års erfaring fra legemiddelindustrien, hvor hun har hatt ulike lederroller og ansvarsområder. I dag er hun Business Unit Director for gastroavdelingen hos Takeda, hvor hun leder et stort tverrfaglig team og sitter i selskapets ledergruppe. Før dette var hun ansatt hos Bristol-Myers Squibb hvor hun besatt både norske og nordiske roller, de siste 7 årene med fokus på strategi, kommunikasjon og lansering av immunterapi ved behandling av kreft.Christine har også vært leder for Kommunikasjonsutvalget i LMI i 2 år, hvor formidling av legemiddelbransjens samfunnsoppdrag og kjernevirksomhet har vært i fokus.

Hun er svært opptatt av hvordan vi kan skape møtepunkter og synergier mellom akademia, industri, helsepersonell og samfunnet for øvrig, for å sammen bidra til best mulig helse, innovasjon og nyskapning som kommer norske pasienter til gode.

Board Member
Scroll to Top