Diagnosen narkolepsi trenger mer forskning

Narkolepsi - En underdiagnostisert autoimmun alvorlig sykdom

Norge opererer med opptil 3000 personer som har alvorlige symptomer
og Danmark opptil 5000 personer med narkolepsi.

Narkolepsi er en livslang nevrologisk sykdom som er preget av nedsatt regulering av søvnvåkningssykluser og flere forskjellige symptomer inkludert overdreven søvn, det mest vanlige symptomet på sykdommen og katapleksi, en plutselig muskelsvikt.
Symptomene kan også inkludere hallusinasjoner.

Narkolepsi er en autoimmun lidelse

Det er fastslått at personer med narkolepsi mangler cellene som produserer hypokretin (orexin), en nevrotransmitter som bidrar til å regulere søvnsykluser. Forholdet er klart og enkelt: "Hvis du ikke har hypokretin, har du narkolepsi," sier Emmanuel Mignot, MD, professor i psykiatri og atferdsvitenskap. Mignot var den første som oppdaget at narkolepsi skyldes tap av hypokretin.

Ukjent årsak

Hva som forårsaker dette tapet, er imidlertid fortsatt ukjent, men overveldende bevis peker på en autoimmun respons som skyldige. "Det er helt klare faktorer som indikerer at narkolepsi er en autoimmun lidelse,"
"Det er helt klare faktorer som indikerer at narkolepsi er en autoimmun lidelse," sa Mignot. Den ene er tilstedeværelsen av en genetisk predisponering for autoimmun sykdom blant personer med narkolepsi, særlig involvering av humant leukocytantigen (HLA) -systemet, som produserer molekyler i hvite blodlegemer som er viktige for koding av spesifisiteten til immunresponsen. "De samme gener som predisponerer individer for autoimmun sykdom - spesielt HLA - forutsetter dem også til narkolepsi," sa Mignot. "Ett hundre prosent av narkolepsipasienter har en veldig spesifikk HLA-type."

I tillegg til genetisk predisposisjon må det også være en utløsende hendelse for sykdomsutbruddet for å bli betraktet som autoimmun-relatert. Som svar på utløsningshendelsen initierer immunsystemet et normalt respons, men begynner deretter å krysreagere og angripe sine egne celler, og derved ødelegge vev og skape en ond syklus med kontinuerlig reaksjon og skade.

Trenger mer bevis

Det er en manglende lenke som vil gi "endelig bevis" at narkolepsi er en autoimmun sykdom. "Vi må finne antistoffer eller lymfocytter som angriper og dreper hypocretin-celler i hjernen," sa Mignot. Forskere må bevise at immunforsvaret angriper seg selv i denne prosessen. "Min mening er at det er sannsynligvis immuncellene i stedet for antistoffer."

Behandlingen av narkolepsi består i dag av stoffer som hjelper pasienter til å holde seg våken og regulere søvn, men disse målretter ikke mot mangelen på hypokretin

Ikke tilfredstillende behandling

Behandlingen av narkolepsi består i dag av stoffer som hjelper pasienter til å holde seg våken og regulere søvn, men disse målretter ikke mot mangelen på hypokretin. Fremtidig forskning bør ta opp dette

 

Artikler om narkolepsi:
BBC story:

The intriguing puzzle of extreme sleepiness
http://www.bbc.com/future/story/20171031-why-we-still-dont-understand-sl...

Søvnforeningen

http://sovnforeningen.no/finland-vi-ma-hore-mer-pa-pasientene/
http://sovnforeningen.no/narkolepsi-nye-diagnosekriterier-og-forskningsf...

Narkolepsi - en almen beskrivelse

https://www.dansknarkolepsiforening.dk/publikationer/eksterne-artikler/n...

Referanser
Narcolepsy and Autoimmune Response: The Missing Link
http://www.neurologyadvisor.com/sleep-disorders/narcolepsy-autoimmune-di...

Scroll to Top