Det er sammenheng mellom psoriasis og røyking.

Risikoen for å utvikle psoriasis ved røyk er opptil 80% høyere for røykere enn ikke-røykere viser studier

Risikoen for å utvikle psoriasis med nikotin er opptil 80% høyere for røykere enn ikke-røykere viser studier.
Noen av studiene viser at røyking har større innvirkning på kvinner enn hos menn.1

Røykere kan ha mer alvorlig psoriasis enn røykfrie og alvorlighetsgraden vil øke med antall sigaretter.
Antall år eksponert for røyk kan også påvirke alvorlighetsgraden av psoriasis.

Forholdet mellom PPP og nikotin

Forholdet mellom PPP (Pustulosis palmoplantaris) og røyking er stor og forskning tyder på at fremveksten av PPP sannsynlig har en direkte sammenheng om personen røyker eller har røykt.
Nøyaktig hva forholdet er vet man fortsatt ikke, men PPP er beskrevet som en allergisk reaksjon på nikotin og at denne reaksjonen opptrer som en betennelse i håndflaten. 
Noen leger mener at pasienter med PPP bør slutte med røyk for å redusere utviklingen av sykdommen.3

Psoriasis og passiv røyking

Det er ikke vist relasjon mellom passiv røyking og psoriasis i noen form. Samtidig vet man at passiv røyking øker risikoen for ulike sykdommer som helhet. 2

Psoriasis artritt og tobakk

Røyking anses å være en risikofaktor for revmatoid artritt, og at risikoen er omtrent tre ganger så høy for røykere som for ikke-røykere.
For personer med ekstra høy risiko for revmatisme, mener man at risikoen kan være så mye som 20-30 ganger større hos røykere.

Redusert effekt av behandling

To svenske studier fra 2009 viser at røyking også reduserer effekten av behandling. 
I den ene studien har forskere sett på responsen på behandling med biologiske legemidler og funnet ut at 40 prosent av røykerne sammenlignet med 28 prosent av ikke-røykerne og 29 prosent av dem som tidligere røykte ikke responderer på behandling med metotreksat. 
Ved anti-TNF-behandling (biologisk behandling) var tilsvarende tall 38 prosent for røykere og 25 prosent for ikke-røykere. 
I den andre studien har det vært bemerket at opptil 50 prosent ikke svarte til behandling og at antall sigaretter synes å påvirke behandlingseffekten.

Selv om disse studiene vedrører reumatoid artritt, er det ikke helt usannsynlig at dette også gjelder mennesker med psoriasisartritt og kanskje til alle som er behandlet med biologiske legemidler. 
Flere studier er nødvendig før dette kan sies sikkert.

Andre utfordringer med nikotin

Man vet at røyking øker risikoen for kardiovaskulær sykdom og det antas at rundt 20 prosent av alle dødsfall i hjerte-og karsykdommer skyldes røyking.2 
Generelt er risikoen for hjerteinfarkt  2-3 ganger større for en røyker enn en ikke-røyker, men fem år etter røykeslutt er risikonivået som for ikke-røykere.2
Røyking øker også risikoen for type 2 diabetes med 60-140 prosent avhengig av forbruk.2
Har man psoriasis, kan man ha økt risiko for viss seksuell dysfunksjon og dette ses som ytterligere grunner til å redusere eller helt slutte å røyke.

De akutte fysiske effektene i kroppen som oppstår ved røyking av nikotin ligner de som oppstår i stress.
Røykerne føler seg generelt mer stresset enn ikke-røykere og sigaretten har ofte en beroligende effekt.
Ved et røykestopp forsvinner dette stresset gradvis.
Ofte er søvn bedre ved et røykestopp, noe som kan være bra ved smertebehandling når man har en kronisk sykdom.

Legemidler for røykeslutt

Det finnes legemidler for røykeslutt, men disse kan også påvirke psoriasis negativt så det er viktig å rådføre seg med helsepersonell.

Referanser:

1. Relationship between smokingand the clinical Severity of psoriasis, av Fortes C, Mastroeni S, Leffondre K, Sampogna F, Melchi F, Mazzotti E, Pasquini P, Abeni D. Publicerad i Arch Dermatol 2005;141: 1580-1584.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16365261

2. Smoking could account for one quarter of all cases, av Williams H. Publicerad i BritishJournal of Medicine 1994;308: 428-429.

3. Association between palmoplantar pustolosis and cigarette smoking in Brazil: a case-control study, av Miot HA, Miot LDB, Lopes PS, Haddad GR, Marques SA. Publicerad i European Academy of Dermatology and Venereology 2009;23: 1173-1177.
 

Fordypning.
NHI Helseskader ved røyking
Tobak och avvänjning av Statens Folkhälsoinstitut
Biologiska läkemedel biter sämre på rökare, av Yvonne Enman, i Reumatologisk forskning 2009:6
Risk factors for psoriasis: a case-control study av Jankovic S, Raznatovic M, Marinkovic J, Maksimovic N, Jankovic J. Publicerad i Journal of Dermatology 200 Jun:36(6):328-334
Frequent use of tobacco and alcohol in Chinese psoriasis patients, av Zhang X, Wang H, Te-shao H, Yang S, Wang F. Publicerad i International journal of Dermatology 2002;41: 659-662.
The cutaneous non-neuronal cholinergic system and smoking related dermatoses: studies of the psoriasis variant palmoplantar pustulosis, av Hagforsen E. Publicerad i Life Sciences 2007:80:2227-2234.
Excessive body Weight and smoking Associates with a high risk of onset of Plaque psoriasis, av Wolk K, Mallbris L, Larsson P, Rosenblad A, Vingård E, Ståhle M. Publicerad i Acta Derm Venereol 2009;89: 492-497.

Scroll to Top